۳ مطلب در تیر ۱۴۰۰ ثبت شده است

پیاده سازی مقاله: تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدل سازی رفتاری مبتنی بر پردازش زبان طبیعی

پیاده سازی مقاله: تشخیص حملات سایبری پیشرفته با استفاده از مدل سازی رفتاری مبتنی بر پردازش زبان طبیعی

چکیده:

رشته حملات پیچیده و ماندگار نفوذ به شبکه از مراحل نامحسوس و مخفی متعددی تشکیل شده اند. یکی از دلایل ناکارآمدی سامانه های تشخیص نفوذ در برابر این حملات، استفاده از سازوکار دفاعی مبتنی بر آنالیز ترافیک شبکه ای سطح پایین است که در آن به روابط پنهان بین هشدارها توجه نمی شود. فرض ما این است که اطلاعات ساختاری پنهان در داده های ترافیکی وجود دارند و ما می خواهیم در ترافیک شبکه ای قواعدی مانند قواعد زبان تعریف کنیم و آن را برای توصیف الگوهای فعالیت های شبکه ای بدخواهانه به کار بگیریم. به این وسیله می توانیم مسئله کشف الگوهای سوء استفاده و ناهنجاری را همانند مسئله یادگیری ساختارهای نحوی و قطعات مفهومی "زبان شبکه" حل کنیم. در این مقاله برای مدل سازی در مرحله تولید دنباله ها برای اولین بار در حوزه سایبری از یک خوشه بندی جدید به عنوان خوشه بندی MD_DBSCAN که یکی از انواع بهبودیافته خوشه بندی DBSCAN است، استفاده شده است. علاوه بر این، از یک الگوریتم حریصانه با الهام از القاء گرامر در پردازش زبان طبیعی استفاده شده تا با ادغام فعالیت های سطح پایین بتوانیم فعالیت های سطح بالا را کشف کنیم و روابط بین فعالیت های سطوح مختلف را تعریف کنیم. در بخشی از الگوریتم پیشنهادی برای کشف فعالیت های سطح بالا، برای اولین بار معیار شباهت ویرایش در خوشه بندی سلسله مراتبی به معیارهای موجود در الگوریتم پایه اضافه شده است. نتایج نشان می دهد دقت تشخیص در فعالیت های سطح بالا نسبت به فعالیت های سطح پایین با توجه به نمودار ROC حدود 30 % بیشتر است. همچنین، با تنظیم بهترین حد آستانه در الگوریتم تشخیص حملات، با درنظرگرفتن معیار F1 ، برای لغات سطوح یک تا سه به ترتیب به نتایج 3/72 و 2/96 و 4/96 در پنجره پیش بینی با اندازه سه رسیده ایم که به طورکلی حدود 2/. نسبت به الگوریتم پایه بهبود نشان می دهد.
  • شریف پژوه

پیاده سازی مقاله: الگوریتم خوشه بندی اسناد بر پایه الگوریتم K-MEANS بهبود یافته

پیاده سازی مقاله: الگوریتم خوشه بندی اسناد بر پایه الگوریتم K-MEANS بهبود یافته

چکیده:

خوشه بندی یکی از مسائل مهم داده کاوی است که هدف آن گروه گروه کردن تعدادی از اشیاء به طوری است که اشیاء درون یک گروه به هم شباهت بیشتری داشته و اشیاء دو گروه مختلف نسبت به هم متفاوت باشند. در این مقاله به مسئله خوشه بندی اسناد پرداخته شده است. الگوریتم خوشه بندی به کاررفته بر اساس الگوریتم K-Means است. اعمال تغییراتی در این الگوریتم از جمله تعیین تعداد تکرار مرحله پالایش برحسب یک مقدار آستانه، اعمال تکنیک N-Gram و تکنیک های دیگر باعث افزایش درصد موفقیت الگوریتم، بیش از 12 درصد در مجموعه فارسی آزمایش شده و حدود 25 درصد در مجموعه انگلیسی آزمایش شده، شده است.

  • شریف پژوه

پیاده سازی مقاله: تشخیص امضای آفلاین با استفاده از SVM

پیاده سازی مقاله: تشخیص امضای آفلاین با استفاده از SVM

چکیده:

امروزه در بسیاری از معاملات روزمره به ویژه مالی و استفاده از چک ها و وام های بانکی و اسناد مختلف نیاز به امضا را به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای بیومتریک برای تایید هویت شخصی ضرورت داده است. با توجه به اینکه عوارض جانبی از امضا این است که می توانند به منظور جعل کردن اعتبار اسناد سوء استفاده قرار گیرند به همین منظور پزوهش در راه حل های کارامد برای شناخت امضا به روش آفلاین و تایید ان برای جلوگیری از جعل اسناد رو به افزایش است. سیستم شناسایی امضای آفلاین بر روی تصاویر اسکن شده از امضا کار می کند در این مقاله یک روش برای تشخیص آفلاین امضا با استفاده از طبقه بندی کننده SVM (support vector machine) جهت بازشناسی الگو ارائه شده است که به هنگام آموزش با حفظ فاصله اطمینان با اندازه قابل تنظیم مرز جدا کننده ای فرا می گیرد. برای این کار دو روش پیشنهادی معرفی می گردد. جزئیات و نتایج شبیه سازی در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
  • شریف پژوه
موضوعات