(این لیست فقط شامل بخشی از پروژه های قابل انجام می باشد)
 
 
 
این فهرست در بازه های زمانی کوتاه بروز می شود. پروژه های متعدد داده کاوی، عقیده کاوی، پردازش تصویر، رایانش ابری، سیستم های توصیه گر، وب کاوی و ... به زودی در این لیست درج می شوند. 

 

پیاده سازی مقالات:

پیاده سازی مقاله: ارائه یک سیستم نظرکاوی برای تحلیل نظرات کابران در مورد فیلم‌های سینمایی

پیاده سازی مقاله: سیستم خبره تشخیص بیماری های تیروییدی

پیاده سازی مقاله: تشخیص بیماری دیابت با استفاده از تکنیک داده کاوی و شبکه عصبی

پیاده سازی مقاله: طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص بیماری قلبی

پیاده‌سازی مقاله: طراحی یک سیستم استنتاج عصبی - فازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در تشخیص بیماری دیابت

پیاده سازی مقاله: روشی جهت تشخیص بدافزار با استفاده از الگوریتم های داده کاوی و هوش مصنوعی

پیاده سازی مقاله: بهبود تشخیص بیماری دیابت با استفاده از روش فازی سوگنو و الگوریتم کرم شب تاب

پیاده‌سازی مقاله: طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم عصبی-فازی (ANFIS) برای تشخیص بیماری MS

پیاده سازی مقاله تشخیص تقلب در سیستم های پرداخت الکترونیکی بانک ها با استفاده از داده کاوی

پیاده سازی مقاله بهبود تشخیص نفوذ براساس کاهش ویژگی و با استفاده از داده کاوی

پیاده سازی مقاله: تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری مبتنی بر سیستم های فازی و الگوریتم جستجوی ممنوعه

پیاده سازی مقاله: بکارگیری تکنیک های داده کاوی در تشخیص و پیش بینی کلاهبرداری بانکی

 

 

پروژه های داده کاوی:

 

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط رایانش ابری

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم ممتیک در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم NSGA-II در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از رقابت استعماری در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم ممتیک برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم هارمونی در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم ممتیک در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محیط رایانش ابری (با استفاده از CloudSim)

 

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم ممتیک

سفارش انجام پروژه تشخیص فرار مالیاتی به کمک روش های شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه پیش بینی نرخ جرم و جنایت با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم کلونی زنبور عسل

سفارش پروژه پروژه تشخیص اسپم با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم جستجوی هارمونی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای پیش بینی نرخ جرم و جنایت

سفارش انجام پروژه راهکارهای مبتنی بر یادگیری عمیق در سیستم های توصیه گر

سفارش انجام پروژه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بازاریابی مستقیم

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش پروژه پیش بینی نرخ جرم و جنایت با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم تکامل تفاضلی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص اسپم با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با استفاده از تلفیق شبکه ی عصبی و الگوریتم تکامل تفاضلی

سفارش انجام پروژه تشخیص فرار مالیاتی به کمک روش های شبکه ی عصبی و الگوریتم جستجوی فاخته

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه پیش بینی نرخ جرم و جنایت با استفاده از تلفیق درخت تصمیم و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم فاخته برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص اسپم با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پرزوژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نرخ جرم و جنایت با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای تشخیص اسپم

سفارش انجام پروژه تشخیص فرار مالیاتی به کمک روش های شبکه ی عصبی و الگوریتم جستجوی هارمونی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم جستجوی هارمونی برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم هارمونی در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم ژنتیک در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص فرار مالیاتی به کمک روش های شبکه ی عصبی و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با سیستم ایمنی مصنوعی برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه پیش بینی قیمت سهام با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم رقابت استعماری

سفارش انجام پروژه پیش بینی قیمت سهام با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی 

سفارش انجام پروژه پیش بینی قیمت سهام با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم رقابت استعماری

سفارش انجام پروژه داده کاوی فرآیند ریزش مشتری با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم رقابت استعماری

سفارش انجام پروژه داده کاوی فرآیند ریزش مشتری با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه بهبود فرآیند تشخیص سرطان با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی 

سفارش انجام پروژه بهبود فرآیند تشخیص تقلب با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم رقابت استعماری

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم ایمنی مصنوعی در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه بهبود فرآیند تشخیص نفوذ با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم رقابت استعماری

سفارش انجام پروژه بهبود فرآیند تشخیص نفوذ با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی 

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

سفارش انجام پروژه بهبود فرآیند تشخیص نفوذ با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم ژنتیک

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بازاریابی مستقیم

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه تعادل بار با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل در محیط رایانش ابری (CloudSim)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با روش کلونی زنبور عسل برای تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با روش کلونی زنبور عسل برای پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه تشخیص اسپم با تلفیق روش های درخت تصمیم و الگوریتم تکامل تفاضلی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی فاخته برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ماشین بردار پشتیبان با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با زبان R

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم کلونی زنبور عسل برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه عقیده کاوی نظرات کاربران دیجی کالا با نرم افزار کلمنتاین یا مدلر(IBM Spss Modeler)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با الگوریتم رقابت استعماری برای پیش بینی ورشکستگی

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی فاخته برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با جستجوی فاخته برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نرخ جرم و جنایت با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با نرم افزار رپیدماینر (RapidMiner)

 

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نرخ جرم و جنایت با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با نرم افزار وکا(Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با نرم افزار وکا((Weka

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم ژنتیک برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با نرم افزار وکا(Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با نرم افزار وکا(Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نرخ جرم و جنایت (Crime Rate Prediction) با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با نرم افزار وکا (Weka)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با نرم افزار وکا (Weka)

 

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با نرم افزار نایم (Knime)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با پایتون (Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با پایتون(Python)

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing) با زبان R

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم رقابت استعماری برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه داده کاوی امتیاز اعتباری (Credit scoring) با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص تقلب با زبان R

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای پیش بینی نرخ جرم و جنایت

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری کلیوی با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص مشکلات ارتوپدی با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص سرطان با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری های قلبی با زبان R

سفارش انجام پروژه داده کاوی تشخیص بیماری دیابت با زبان R

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه بهبود یادگیری عمیق با الگوریتم تکامل تفاضلی برای شناسایی اعداد دست نویس

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه پیش بینی نرخ جرم و جنایت به کمک روش های شبکه ی عصبی و الگوریتم تکامل تفاضلی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ژنتیک برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی بازاریابی مستقیم (Direct marketing)

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم ممتیک برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی بازاریابی مستقیم

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم هارمونی برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم هارمونی برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم جستجوی هارمونی برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی بازاریابی مستقیم

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با تکامل تفاضلی برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی برای داده کاوی بیماری دیابت

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی تشخیص تقلب در کارت های اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی بازاریابی مستقیم

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی امتیاز اعتباری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی تشخیص تقلب

سفارش انجام پروژه بهینه سازی شبکه عصبی با روش بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی تشخیص نفوذ در شبکه های کامپیوتری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با روش ازدحام ذرات برای داده کاوی پیش بینی نقص در ماژول های نرم افزاری

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی بیماری کلیوی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی مشکلات ارتوپدی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی سرطان

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی بیماری قلبی

سفارش انجام پروژه بهینه سازی ساختار شبکه عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات برای داده کاوی بیماری دیابت

 

 

 

پروژه های برنامه نویسی:

 

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه NSGA-II در پایتون(Python)

پروژه چند وزیر (هشت وزیر) با الگوریتم ژنتیک در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم تکامل تفاضلی در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم رقابت استعماری در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم جستجوی فاخته (Cuckoo search) در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبور عسل در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم خفاش (Bat algorithm) در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم جستجوی هارمونی در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم ممتیک در پایتون(Python)

پیاده سازی الگوریتم ممتیک در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم هارمونی در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی کرم شب تاب (Firefly algorithm) در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم کلونی زنبور عسل در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه NSGA-II در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم تکامل تفاضلی در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در متلب(MATLAB)

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در زبان R

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در جاوا (JAVA)

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در C پلاس پلاس

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در C شارپ

پیاده سازی الگوریتم ژنتیک در دلفی (Delphi)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در جاوا (JAVA)

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در C پلاس پلاس

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در C شارپ

پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در دلفی (Delphi)

 

 
 
 

ویدیوهای آموزشی:

دریافت ویدیوی آموزشی عقیده کاوی به کمک پایتون (Python)

دریافت ویدیوی آموزشی خوشه بندی K-Means

دریافت ویدیوی آموزشی خوشه بندی سلسله مراتبی

دریافت ویدیوی آموزشی ارزیابی متقابل (Cross Validation)

دریافت ویدیوی آموزشی ماتریس درهم ریختگی

دریافت ویدیوی آموزشی معیارهای حساسیت و تشخیص پذیری

دریافت ویدیوی آموزشی مقدمه ای بر یادگیری ماشین

دریافت ویدیوی آموزشی نرم افزار رپیدماینر - دسته بندی

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - دسته بندی

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - پاکسازی داده ها

دریافت ویدیوی آموزشی تشخیص اعداد دست نویس با پایتون

دریافت ویدیوی آموزشی معرفی روش های یادگیری عمیق

دریافت ویدیوی آموزشی نرم افزار رپیدماینر - پاکسازی داده ها

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم رقابت استعماری

دریافت ویدیوی آموزشی نصب و راه اندازی Keras

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم تکامل تفاضلی

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم ژنتیک

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

دریافت ویدیو آموزشی مقدمات داده کاوی

دریافت ویدیوی آموزشی عقیده کاوی به کمک نرم افزار وکا(WEKA)

دریافت ویدیوی آموزشی عقیده کاوی به کمک نرم افزار کلمنتاین(clementine) یا مدلر(IBM Spss Modeler)

دریافت ویدیوی آموزشی عقیده کاوی به کمک نرم افزار نایم(KNIME)

دریافت ویدیوی آموزشی عقیده کاوی به کمک نرم افزار رپیدماینر(RapidMiner)

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه (NSGA-II)

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - آشنایی با محیط نرم افزار

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - خوشه بندی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم ایمنی مصنوعی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم رقابت استعماری

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم کلونی زنبور عسل

دریافت ویدیوی آموزشی رپیدماینر - آشنایی با محیط نرم افزار

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم کلونی زنبور عسل

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم درخت تصمیم

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم تکامل تفاضلی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم هارمونی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم ممتیک

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی شبکه ی عصبی با الگوریتم ژنتیک

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

دریافت ویدیوی آموزشی معرفی سیستم های توصیه گر

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم هارمونی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم رقابت استعماری

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم ژنتیک

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم ایمنی مصنوعی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم تکامل تفاضلی

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم ممتیک

دریافت ویدیوی آموزشی بهینه سازی درخت تصمیم با الگوریتم کلونی زنبور عسل