۴۸ مطلب با موضوع «دریافت ویدیوهای آموزشی» ثبت شده است

دریافت ویدیوی آموزشی خوشه بندی K-Means

ویدیوی آموزشی خوشه بندی K-Means

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی معیارهای حساسیت و تشخیص پذیری

ویدیوی آموزشی معیارهای حساسیت و تشخیص پذیری

 

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی ماتریس درهم ریختگی

ویدیوی آموزشی ماتریس درهم ریختگی

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی خوشه بندی سلسله مراتبی

ویدیوی آموزشی خوشه بندی سلسله مراتبی

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی ارزیابی متقابل (Cross Validation)

ویدیوی آموزشی ارزیابی متقابل (Cross Validation)

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - دسته بندی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی نرم افزار وکا - پاکسازی داده ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی تشخیص اعداد دست نویس با پایتون

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی معرفی روش های یادگیری عمیق

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی نرم افزار رپیدماینر - پاکسازی داده ها

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم رقابت استعماری

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی نصب و راه اندازی Keras

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم تکامل تفاضلی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی نرم افزار رپیدماینر - دسته بندی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی مقدمه ای بر یادگیری ماشین

ویدیوی آموزشی مقدمه ای بر یادگیری ماشین

 

 

 

 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم جستجوی هارمونی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیوی آموزشی الگوریتم ژنتیک

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه

دریافت ویدیو آموزشی مقدمات داده کاوی

برای نمایش مطلب باید رمز عبور را وارد کنید
 • شریف پژوه
موضوعات