سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم هارمونی در محیط رایانش ابری (CloudSim):

در این پروژه، با استفاده از الگوریتم هارمونی (Harmony search algorithm)، زمانبندی بهینه کارها در محیط رایانش ابری (Cloud Computing) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در قالب مستندات و همچنین فایل های شبیه سازی فراهم شده است.

 

موارد قابل تحویل:

 

  • فایل های شبیه سازی پروژه با شبیه ساز کلودسیم (CloudSim)
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند انجام پروژه
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه

 

برخی از موارد قابل پیاده سازی:

 

  • بررسی تاثیر استفاده از الگوریتم هارمونی بر روی زمانبندی کارها در محیط رایانش ابری
  • بررسی معیارهای مختلف زمانبندی در فرآیند ارزیابی روش پیشنهادی
  • امکان مقایسه راهکار پیشنهادی با سایر روش های تکاملی و بهینه سازی
  • موارد قید شده، تنها نمونه ای از فعالیت های قابل تحویل است. انواع مختلف روش های زمانبندی و بهینه سازی با توجه به درخواست شما، قابل ارائه است.

 

مشاوره انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله:

در صورتی که به مشاوره برای انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله، همچنین آموزش انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله در زمینه ی زمانبندی کارها با استفاده از الگوریتم جستجوی  هارمونی در محیط رایانش ابری، نیازمندید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید. با توجه به قوانین موجود، فعالیت شریف پژوه محدود به آموزش و مشاوره در این موارد می باشد.

 

منحصر به فرد بودن پروژه:

در صورتی که نیاز به یک پروژه اختصاصی و منحصر به خودتان در زمینه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی در محیط رایانش ابری ، داشته باشید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید.