سفارش پروژه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف در محیط پایتون:

تشخیص ناهنجاری به تشخیص الگوهای موجود در یک مجموعه اطلاعات داده شده، که با رفتار بهنجار (نرمال) از پیش مقررشده، مطابقت ندارد، اشاره دارد؛ بنابراین الگوهای تشخیص داده شده، ناهنجاری‌ها نامیده می‌شوند و اغلب به اطلاعات حیاتی و کارآمد، در چندین حوزهٔ کاربرد، ترجمه می‌شوند. همچنین ناهنجاری‌ها به عنوان دورافتادگی، تغییر، انحراف، تعجب، نابجایی، صفات عجیب، نفوذ و غیره ارجاع می‌شوند. برای مطالعه ی بیشتر کلیک کنید.

در شبکه های اجتماعی، با توجه ساختار به خصوص داده های آنها، فرآیند تشخیص ناهنجاری تا حدی پیچیده تر از مجموعه داده های متداول می باشد.در این پروژه، با استفاده از محیط برنامه نویسی پایتون، فرآیند کامل پیاده سازی تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف ارائه می شود.


موارد قابل تحویل:

  • فایل های شبیه سازی پروژه با نرم افزار پایتون (Python)
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند انجام پروژه
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه


مشاوره انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله:

در صورتی که به مشاوره برای انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله، همچنین آموزش انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله در زمینه ی تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف، نیازمندید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید. با توجه به قوانین موجود، فعالیت شریف پژوه محدود به آموزش و مشاوره در این موارد می باشد.


منحصر به فرد بودن پروژه:

در صورتی که نیاز به یک پروژه اختصاصی و منحصر به خودتان در زمینه تشخیص ناهنجاری در شبکه های اجتماعی مبتنی بر گراف، داشته باشید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید.