سفارش انجام پروژه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم ممتیک در محیط رایانش ابری (CloudSim):

در این پروژه، با استفاده از الگوریتم ممتیک (Memetic algorithm)، زمانبندی بهینه کارها در محیط رایانش ابری (Cloud Computing) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج در قالب مستندات و همچنین فایل های شبیه سازی فراهم شده است.

 

موارد قابل تحویل:

 

  • فایل های شبیه سازی پروژه با شبیه ساز کلودسیم (CloudSim)
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند انجام پروژه
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه

 

برخی از موارد قابل پیاده سازی:

 

  • بررسی تاثیر استفاده از الگوریتم ممتیک بر روی زمانبندی کارها در محیط رایانش ابری
  • بررسی معیارهای مختلف زمانبندی در فرآیند ارزیابی روش پیشنهادی
  • امکان مقایسه راهکار پیشنهادی با سایر روش های تکاملی و بهینه سازی
  • موارد قید شده، تنها نمونه ای از فعالیت های قابل تحویل است. انواع مختلف روش های زمانبندی و بهینه سازی با توجه به درخواست شما، قابل ارائه است.

 

مشاوره انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله:

در صورتی که به مشاوره برای انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله، همچنین آموزش انجام پایان نامه، پروپزال و مقاله در زمینه ی زمانبندی کارها با استفاده از الگوریتم ممتیک در محیط رایانش ابری، نیازمندید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید. با توجه به قوانین موجود، فعالیت شریف پژوه محدود به آموزش و مشاوره در این موارد می باشد.

 

منحصر به فرد بودن پروژه:

در صورتی که نیاز به یک پروژه اختصاصی و منحصر به خودتان در زمینه زمانبندی بهینه کارها با استفاده از الگوریتم ممتیک در محیط رایانش ابری ، داشته باشید، این مورد را هنگام درخواست قید نمایید.