پیاده سازی الگوریتم هارمونی در زبان R:

در این پروژه، با استفاده از زبان R، پیاده سازی الگوریتم هارمونی به همراه توضیحات مربوطه، ارائه می گردد.


موارد قابل تحویل:

  • فایل های شبیه سازی مربوط در زبان R
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند پیاده سازی
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه
  • امکان آماده سازی این پروژه با سایر زبان ها، نظیر #C، دلفی، پایتون، ++C، متلب، جاوا، انواع بیسیک، زبان های سمت سرور نظیر PHP و ... فراهم است.