پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه  NSGA-II در متلب(MATLAB):

در این پروژه، با استفاده از متلب(MATLAB)، پیاده سازی الگوریتم بهینه سازی چندهدفه  NSGA-II به همراه توضیحات مربوطه، ارائه می گردد.


موارد قابل تحویل:

  • فایل های شبیه سازی مربوط در متلب(MATLAB)
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند پیاده سازی
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه
  • امکان آماده سازی این پروژه با سایر زبان ها، نظیر جاوا، ++C، پایتون، #C، دلفی، R، انواع بیسیک، زبان های سمت سرور نظیر PHP و ... فراهم است.