پیاده سازی الگوریتم هارمونی در دلفی (Delphi):

در این پروژه، با استفاده از دلفی (Delphi)، پیاده سازی الگوریتم هارمونی به همراه توضیحات مربوطه، ارائه می گردد.


موارد قابل تحویل:

  • فایل های شبیه سازی مربوط در دلفی (Delphi)
  • مستندات پروژه، شامل توضیحات مربوط به فعالیت های صورت گرفته
  • فایل ارائه ی پاورپوینت
  • فیلم آموزشی برای آشنایی دقیق تر با فرآیند پیاده سازی
  • مجموعه داده ی مورد استفاده در پروژه
  • امکان آماده سازی این پروژه با سایر زبان ها، نظیر #C، جاوا، پایتون، ++C، متلب، R، انواع بیسیک، زبان های سمت سرور نظیر PHP و ... فراهم است.