دوره آموزش آنلاین ساخت بازی (تابستان 99)

 
این دوره ی آموزشی مناسب برای افراد مبتدی می باشد.

در این دوره، موارد مختلف مربوط به طراحی بازی در نرم افزار Unity 3D آموزش داده می شود. آموزش استفاده از ابزارهای مختلف Unity 3D و همچنین برنامه نویسی مقدماتی برای ساخت بازی در این دوره برای متقاضیان ارائه می گردد.

هزینه دوره: 600 هزار تومان

مدت دوره: 15 جلسه 

شرکت در دوره آموزشی:

برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر، با استفاده از لینک زیر، درخواست خود را ارسال نمایید.