دوره آموزش آنلاین برنامه نویسی C و ++C (دوره خرداد ماه 99)

 
این دوره ی آموزشی مناسب برای افراد مبتدی می باشد.

در این دوره، ابتدا با مفاهیم الگوریتم و طراحی فلوچارت آشنا می شوید. در ادامه محیط های برنامه نویسی برای  C و ++C معرفی می شود.

سر فصل های قابل ارائه در این دوره، شامل همه ی مفاهیم پایه، نظیر معرفی عمگلرها، حلقه ها، برنامه نویسی بازگشتی، توابع، رویه ها، اشاره گرها، کلاس و .... می باشد.

هزینه دوره: 300 هزار تومان

مدت دوره: 8 جلسه 

شرکت در دوره آموزشی:

برای شرکت در دوره آموزشی مورد نظر، با استفاده از لینک زیر، درخواست خود را ارسال نمایید.