نوشتن پایان نامه یکی از مراحل مهم در فرآیند تحصیلات تکمیلی محسوب می شود. فرآیند انتخاب موضوع و نگارش پایان نامه در کارشناسی ارشد، به طور معمول در سال دوم تحصیلی صورت می پذیرد.

مهم ترین مسئله در پایان نامه، انتخاب موضوع می باشد. موضوع پایان نامه باید به نحوی انتخاب شود که حوزه مورد بررسی تا حدی مورد تحقیق توسط سایر محققان واقع شده باشد و هم اینکه امکان بهبود و نوآوری در این زمینه فراهم باشد. انتخاب اشتباه و نادرست موضوع پایان نامه می تواند برای یک سال تحصیلی و حتی بیشتر از آن، دانشجو را با زحمت و مشکلات عدیده ای رو به رو کند.

برای همین در انتخاب موضوع پایان نامه موارد زیر را حتما مورد توجه قرار دهید:

  1.  حوزه انتخابی باید به نحوی باشد که دانشجو علاقه زیادی به مطالعه پیرامون آن موضوع داشته باشد. دقت کنید که بخش عمده ی فرآیند انجام پایان نامه، مطالعه پیرامون آن، اعم از بررسی کارهای دیگران، تکنیک های مختلف پیرامون موضوع و ... می باشد. از این رو، نبود علاقه در دانشجو، مانع از تکمیل پایان نامه خواهد شد.
  2. حوزه انتخابی سابقه بررسی توسط سایر پژوهشگران را داشته باشد (این مسئله هم برای نگارش سابقه تحقیق ضرورت دارد و هم  منجر به درک بهتر کار شما توسط داوران می شود)
  3. در حوزه انتخابی امکان نوآوری و بهبود توسط شما فراهم باشد. این نوآوری نباید دور از دسترس و خیلی پیچیده باشد. بسیار پیش می آید که محقق نوآوری مد نظر خود را پیشنهاد می دهد و تصور می کند که توانایی پیاده سازی این نوآوری را دارد، اما در مرحله اجرا با مشکلات متعددی رو به رو می شود.

ثبت درخواست

گروه تحقیق و توسعه شریف پژوه در زمینه انتخاب موضوع پایان نامه می تواند یاری رسان شما عزیزان باشد. برای ثبت درخواست خود می توانید از صفحه ی ثبت درخواست اقدام نمایید.